Novčanim kaznama sankcionisani brojni slučajevi, od prekopavanja saobraćajnica do paljenja kukuruzovine

općina

Proteklih dana Odsjek za inspekcije Općine Kakanj poduzeo je, po službenoj dužnosti i po dojavama građana, odlučnu akciju sankcionisanja subjekata koji su izvršili precijecanje cesta bez odobrenja.

Tako je u ulici Saliha Jašarspahića u naselju Doboj kaznu od 500 KM dobilo i preduzeće koje je prekopalo cestu i preduzeće koje je naručilo ove radove, a uz to su dobili i nalog da cestu dovedu u prvobitno stanje. Isti privredni subjekt koji je u ovom slučaju prekopavao cestu, dobio je još jednu kaznu od 500 KM zbog gaženja travnjaka prilikom izvođenja radova u blizini garaža ispod zgrade javnih preduzeća.

Slučajevi presijecanja ceste su zabilježeni i u Brnju. Subjekt koji je izvršio ovu radnju također je sankcionisan i dobio je nalog da saobraćajnicu dovede u prvobitno stanje. Isti slučaj je zabilježen i u blizini Doma zdravlja Kakanj. I ovaj slučaj je sankcionisan.

U MZ Termoelektrana inspekcija je poduzela mjere prema jednom licu koje je izvršilo postavljanje kamenja pored ceste čime je u opasnost doveo učesnike u saobraćaju.

U naselju Varda novčanom kaznom sankcionisano je jedno lice koje nije riješilo pitanje odvodnje otpadnih voda sa vanjske česme. U toku je i postupak poduzimanja mjera protiv nekoliko lica koja su u naselju Varda formirala divlje deponije.

Inspekcija je poduzela mjere i protiv vlasnike dvije autopraonice zbog ispuštanja otpadnih voda na javnu saobraćajnicu.

Jednom kakanjskom privrednom subjektu inspekcija je naložila uklanjanje temeljnih stopa izgrađenih u svrhu postavljanja dva reklamna panoa-bilborda u ulici Alije Izetbegovića (zeleni pojas).

Protiv nekoliko političkih subjekata inspekcija je poduzela mjere koje su rezultirale skidanjem predizbornih plakata sa nekoliko lokacija.

Odsjek za inspekcije svakodnevno piše prekršajne naloge za lica koja parkiraju motorna vozila na zelenim površinama, dok je parkiranje na trotoarima nadležnost policije.

U naselju Plandište inspekcija je u nekoliko slučajeva poduzela mjere zbog bespravne gradnje objekata.

Na osnovu prijave više mještana, inspekcije je u naselju Hrasno poduzela mjere protiv jedne osobe koja je učestalo palila kukuruzovinu u naselju, te time nanosila štetu i uznemiravala komšije.

Inspekcija poduzima i brojne druge mjere. Pozivamo građane da nam i dalje pišu i prijavljuju sve slučajeve bespravnog postupanja. Anonimnost je zagarantirana.

Akcija se nastavlja! Svi inspektori su i danas, kao i svakog dana, na terenu!