Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovativne kompanije u Bosni i Hercegovini

Prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje predstavljen je juče u Sarajevu. Sredstva u ukupnom iznosu od 2,3 miliona evra namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 evra, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 evra. Javni poziv ostaje otvoren do 12.juna 2017. godine.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change – C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji će u naredne četiri godine provoditi Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Ukupna vrijednost projekta je 3,2 miliona evra.

„Da bi neka ideja bila inovativna ona zahtijeva tri stvari – podsticajno poslovno okruženje, inovativnu ideju, te pristup finansijama. Ovaj projekat se fokusira na ova dva zadnja faktora. Ne mora se raditi o inovativom proizvodu, nego to može biti inovacija u biznisu ili pristupu poslovanju koja može biti konkurentna na tržištu”, rekao je ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg.

On je dodao će kroz program biti podržane aplikacije žena, mladih i ranjivih kategorija koji imaju ideju, ali ne mogu dobiti kredite od banaka.

Direktor SERDA-e, Ševkija Okeric, istakao je da se očekuje da će oko 150 kompanija koristiti ova grant sredstva.

“Negdje oko 32 posto naših kompanija koristi inovacije u svojim procesima, a očekujemo da će se ovaj procenat povećati nakon ovog projekta”, naveo je on dodajući da je to jako bitno za razvoj i zapošljavanje jer su kompanije koje koriste inovacije konkurentnije na tržištu.

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić rekao je da će realizacija poslovnih ideja koje će biti podržane kroz projekat doprinijeti ne samo uspostavljanju i razvoju domaćih preduzeća, otvaranju novih radnih mjesta i zaustaviti odliv stručne radne snage, već i stvoriti preduslove da se u ekonomsku aktivnost snažnije uključe i grupe koje koje do sada nisu bile u dovoljnoj mjeri zastupljene kao što su žene, mladi, osobe iz ruralnih područja.

“Ovim projektom želimo „izazvati“ one koji imaju dovoljno kreativnosti i hrabrosti da naprave pozitivnu promjenu, ne samo u svom životu, nego i u životu zajednice”, istakao je Đukić.

Detaljnije o pozivu na www.c2c.ba.