ODRŽANA 43. SJEDNICA SKUPŠTINE ZDK: Razmatrano šest tačaka dnevnog reda

Dana, 22.03.2022. godine održana je 43. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je razmatrala i prihvatila Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je uputila u javnu raspravu u JU Univerzitet u Zenici i sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 15 dana. Zakon predviđa nova rješenja kojima se uređuje sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, a potom također u skraćenom postupku, donijela i Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Oba zakona su razmatrana i donesena u skraćenom postupku, jer je riječ o dopunama koje nisu obimne i složene, a radi se o usklađivanju pojedinih odredbi ovih donesenih zakona koje je bilo potrebno učiniti nakon primjene i implementacije novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Program rada Skupštine za 2022. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Program čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima.

U nastavku sjednice Skupština je donijela Odluku o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina.

U konačnici sjednice, Skupština je razmatrala i zaključkom prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2021. godine.

Stručna služba Skupštine ZDK