ODRŽANA OBUKA O UPRAVLJANJU KRIZNIM SITUACIJAMA

Sposobnost upravljanja u vanrednim okolnostima, bila je tema redovne godišnje obuke koju je za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ) u Neumu organizirala Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ) Zeničko-dobojskog kantona.

Predavač prof.dr. Zijada Rahimić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu naglašava da je tema veoma važna ne samo u doba pandemije virusa korona, nego i svim drugim vanrednim okolnostima u kojima djeluje KŠCZ, kao organ koji preuzima rukovođenje i zapovijedanje u stanjima prirodne i druge nesreće.

-Uz aktivno učešće svih članova KŠCZ-a i drugih učesnika obuke, analizirali smo koje su to kompetencije, znanja i vještine posebno bitne za upravljanje promjenama, i to kako planiranim tako i neplaniranim promjenama, zato što nam je fokus bio na upravljanje u vanrednim okolnostima – rekla je Rahimić.

Na obuci su učestvovali premijer Mirnes Bašić i dio članova Vlade ZDK-a, koji su u vremenu pandemije također donosili odluke u kriznim situacijama, na prijedloge i sugestije KŠCZ-a i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Direktor KUCZ Džavid Aličić naglašava da je osnovni cilj obuke bio dodatno podizanje kompetencija KŠCZ-a i članova Vlade, te da se ovakve edukacije redovno organiziraju i za sve službe za spašavanje koje djeluju u sastavu KUCZ-a.

-Svaka služba godišnje ima po nekoliko obuka ili vježbi koje KUCZ pomaže materijalno i logistički, tako da se možemo pohvaliti da unazad nekoliko godina to u potpunosti funkcioniše i da se redovno odvijaju obuke bez obzira na pandemiju koja je još uvijek u toku – rekao je Aličić.

Press služba ZDK