ODRŽANA SKUPŠTINA RUDARA-USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KLUBA

JUČER SU NA DVOSATNOM ZASJEDANJU, DELEGATI NAJVIŠEG ORGANA KLUBA, USVOJILI IZVJEŠTAJ O RADU.

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2016. GODINU TE JE IMENOVAN STRUČNO-KONSULTATIVNA KOMISIJA FUDBALSKOG KLUBA RUDAR OD PET ČLANOVA U SASTAVU:

ESNAF BUZA, SUAD SPAHIĆ, MIRZA DEMIR, ANTON LUKIĆ I NIJAZ KAPO

U Sali Općinskog vijeća, jučer je održana redovna sjednica Skupštine Rudara, kojoj je nazočilo 26 od 35 članova najvišeg organa Kluba.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu za period od 14.6.2016. do 14.6.2017. godine, kojeg je podnio predsjednik Upravnog odbora Emir Zaimović, koji je ocijenjen korektnim, objektivnim i samokritičnim.

U odnosu na zadnjih nekoliko godina, kada su sjednice Skupštine bile farmolizirane, čak i bez diskusija, ova sjednica je protekla u jednom konstruktivnom i sadržajnom tonu u kojem su svojim diskusijama Igor Andrijević, Suad Spahić, Nusret Imamović, Edin Begovac i Nermin Mandra, iznijeli svoje stavove, mišljenja i sugestije, kao i evidentne probleme financijske i infrastrukturne prirode, koji su svakako utjecali na takmičarske rezultate, posebno prvog tima, na koje su djelovali i neki spoljni faktori van procesa nogometne igre, koji, nažalost, godinama idu na štetu Rudara.

Posebno je bilo zapaženo izlaganje Općinskog načelnika, Nermina Mandre, inače predsjednika Skupštine Rudara, koji je, na pitanje čiji je Rudar, odgovorio da o Rudaru odlučuje ova Skupština, te da je dobro da je Rudar vlasnik svega „gore“ (terena, tribina i prostorija, op.a), i da je na članovima Skupštine da odluče šta s klubom i nastavio: „Javno-privatno partnerstvo je na sceni, ali se ne zna ko će komandovati jer nema jasnog titulara.

S obzirom na sve ovo, dobro Klub ikako funkcionira. Zna se desiti da Uprava nema kvoruma, jer ljudi bježe od obaveza. Naš zadatak je da animiramo prijatelje, da privučemo navijače da dođu na utakmice jer oni rješavaju sve, oni su najveći korektiv i sudijama i igračima. S punim tribinama bit će lakše doći i do sponzora, bit će bolje igre i suđenje. Kad to postignemo, onda smo na pravom putu. Kompleksno je raditi s navijačima, kao i igračima. Moramo učiti navijače da umjesto psovki, igračima daju energiju i maksimalnu podršku“, istakao je u svom izlaganju Nermin Mandra.

Pored Izvještaja o radu, delegati su usvojili i financijski obračun za 2016.godinu koji je u odnosu na prethodnu godinu manji za čak 142.198 KM, što je razlog drastičnog smanjenja sponzorskih ugovora i činjenice da je finansiranje od strane RMU Kakanj svedeno na minimum, a poznato je da je u ranijem period ovaj privredni subjekt finasirao Klub sa preko 50% ukupnog klupskog budžeta. Osim budžetskih sredstava Općine, značajni dio klupskog proračuna čine sponzorski ugovori sa Tvornicom cementa i naravno glavnog sponzora firme „Beged“, te dugogodišnjih sponzora AB Petrola, Nove Trgovine-S, Trgošpeda i Termoelektrane, kao i još nekih privrednih subjekata koji se povremeno uključuju u finansiranje kluba, ali bez sponzorskih ugovora.

Na osnovu čl. 64. Statuta kluba, Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Stručno-konsultativne komisije u  sastavu: Esnaf Buza, Suad Spahić, Mirza Demir, Anton Lukić i Nijaz Kapo.

Cilj formiranja Komisije je da imenovani u skladu sa svojom dugogodišnjom sportskom aktivnošću pruže savjetodavnu, stručnu, profesionalnu i svaku drugu potporu Upravnom odboru, a sve u cilju bolje i efikasnije organizacije i funkcioniranja kluba, odnosno realizacije i ostvarenja klupskih ciljeva.

Pored plebiscitarne podrške konceptu projekta „Domaći, podmlađeni i bolji Rudar“, što je ocijenjeno kao historijski potez, usvojeni su i zaključci da Upravni odbor:

– poduzme aktivnosti oko izrade Monografije za 100-tu godišnjicu kluba (3.maj 2020, op.),
– maksimalno radi na animiranju i komunikaciji sa navijačima,
– nastavi sa započetim radovima na infrastrukuri, posebno pomoćnom terenu i
– učini dodatne napore na organiziranju i omasovljenju Omladinskog pogona i Škole nogometa.

Slobodno možemo konstatirati da je ovo jedna od uspješnijih i sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Rudar, kako po odzivu delegata, tako i po atmosferi i suvislim prijedlozima, sugestijama i izraženim ambicijama da se dugoročnim radom i domaćim kadrom do proslave 100 godina postojanja osiguraju svi potrebni uvjeti za ostvarenje dugogodišnjeg sna – povratka u premijerligaško društvo.

rudarkakanj.ba