Općina Kakanj: Među počiniocima divljih deponija smeća i luga ima i radnika JP Vodokom

Na zavničnoj stranici Općine Kakanj je objavljeno da – Građani šalju fotografije deponija u naselju Varda, nastavlja se akcija inspekcije, ustanovljeno je da među nesavjesnim osobama koje formiraju divlje deponije smeća i luga ima i bivših, sadašnjih i povremenih radnika JP “Vodokom”, kao i osoba koje su dobile stanove ili su na spisku za stanove, inspekcija nastavlja s kažnjavanjem.