Općinski novčani podsticaj za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ribarstvo, gljivarstvo, uzgoj konja, uzgoj prepelica i krznašica)

opcina-kakanj

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ribarstvo, gljivarstvo, uzgoj  konja, uzgoj prepelica i krznašica) u 2016.godini. Podsticaj za  specifične vrste poljoprivredne prozvodnje iznosi 200,00 – 400,00 KM/korisniku (zavisno od  obima proizvodnje).

 Uslov za proizvođače koji se bave uzgojem konja jeste da imaju najmanje dva grla u uzgoju.

 Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdata u 2016.godini,
  • lista korištenja u stočarstvu za 2016.godinu sa upisanim brojem i vrstom stoke, izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (samo za one koji se prijavljuju za oblasti ribarstva, uzgoja konja, uzgoja prepelica i krznašica),
  • kopija tekućeg/žiro računa.

 Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i kratki opis proizvodnje za koju se aplicira (vrsta proizvodnje, obim proizvodnje, način proizvodnje  i sl).

 Rok za podnošenje zahtjeva je 28.10.2016. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.