Općinski novčani poticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće), rok za prijave 31.5.2017.

 Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i  jezgrasto voće). Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i koji imaju podignute intenzivne zasade visokostablašica  (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  površine od 2 do 20 dunuma i koji provode neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere predviđene  principima uzgoja u intezivnoj proizvodnji.

Podsticaj  iznosi:

  • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (fizička lica) – samostalni poljoprivredni proizvođači,
  • 30,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2017.godini,
  • vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista) ili ugovor o zakupu zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili kopijom posjedovnog lista. Ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom zemljišta podnosilac uz zahtjev dostavlja i kućnu listu (original ili ovjerenu kopiju),
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata za  2017. godinu sa upisanim zasadima visokostablašica (jabučasto, koštičavo i   jezgrasto voće). Minimalan broj stabala u intenzivnom zasadu: jabuke 2.000/ha, kruške 1.500/ha, šljive 900/ha, trešnja 700/ha, višnje 1.500/ha, breskve 700/ha, kajsije 700/ha, lijeska 700/ha i 300/ha orah,
  • rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2017.godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj (ili klikom ovdje), te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.