Javni poziv: Općinski novčani poticaj za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta, rok za prijave 31.5.2017.

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta. Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i koji u tekućoj godini u proljeće obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu, površine od 2 do 20 dunuma i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj  iznosi:

  • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (fizička lica) – samostalni poljoprivredni proizvođači,
  • 30,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2017.godini,
  • vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvadka ili kopijom posjedovnog lista. Ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom zemljišta podnosilac uz zahtjev dostavlja i kućnu listu (original ili ovjerenu kopiju),
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.05.2017.godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj (ili klikom ovdje), te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 7:00do 15:30 h.