Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 37 zaštitnih mjera počiniocima nasilja u porodici

(Kakanj, 05.02.2024. godine) U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine Općinski sud u Kaknju je počiniocima nasilja u porodici izrekao 37 zaštitnih mjera u postupcima po zahtjevima Policijske stanice Kakanj, na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH. 

Navedene zaštitne mjere odnose se na zabranu uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja, zabranu približavanja žrtvi nasilja, udaljenje počinioca iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabranu vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor, te obavezno liječenje od ovisnosti.

Zaštitne mjere u prosjeku su najčešće izricane u trajanju od godinu dana, s obzirom na propisani zakonski raspon trajanja i svrhu izricanja, što se efektivno odrazilo na sprečavanje povratničkog činjenja porodičnog nasilja od strane sankcionisanih počinilaca. 

Poređenja radi, tokom 2022. godine izrečeno je 15 zaštitnih mjera po osnovu istog broja podnesenih zahtjeva, što dovoljno govori o ozbiljnom pristupu u nastojanju suzbijanja nasilja u porodici kao društvene pošasti.

Treba napomenuti da je Općinski sud u Kaknju o svim zahtjevima za izricanje zaštitnih mjera rješenjem odlučivao blagovremeno u zakonskom roku od 12 sati od prijema zahtjeva, a sve s ciljem preventivnog djelovanja i zaštite žrtava porodičnog nasilja.