Pitamo građane: Da li vjerujete u “Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima?

Da li vjerujete u “Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH, lokalnim općinama i gradovima”👈⁉️

1. Da li je uspostavljen odgovarajući zakonski okvir, koji osigurava transparentnost zapošljavanja
u javnim preduzećima?
2. Da li su javna preduzeća poduzimala odgovarajuće aktivnosti, kako bi način i postupak
zapošljavanja bio transparentan?
3. Da li je osiguran odgovarajući nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima, s ciljem
osiguranja transparentnosti zapošljavanja?
4. Da li su osigurani uslovi za proaktivno posredovanje u zapošljavanju između javnih preduzeća
i nezaposlenih lica, koja se vode na evidencijama službi za zapošljavanje?


Ako DA Zašto?
Ako NE Zašto?