Planski kakanjski projekti izgradnje nove javne rasvjete i potpuna zamjena svih 3.860

Uz izgradnju nove javne rasvjete, Općina Kakanj planira potpunu zamjenu svih 3.860 halogenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom kako bi se dobila bolja osvijetljenost i puno manji troškovi električne energije, bit će promijenjen i trenutni izvođač radova na zamjeni sijalica, Općina Kakanj teret plaćanja troškova rasvjete neće prebaciti na građane kako se to čini u drugim lokalnim zajednicama.

U sali Općinskog vijeća Kakanj danas je za predstavnike mjesnih zajednica i druge zainteresirane upriličena prezentacija projekta zamjene svih postojećih 3.860 halogenih rasvjetnih tijela na području općine Kakanj.

Ovim velikim projektom troškovi električne energije koje Općina Kakanj plaća za javnu rasvjetu bi se smanjili sa 574.990 KM godišnje na 116.118 KM, dok bi se troškovi održavanja smanjili s postojećih 193.000 KM godišnje na 19.300 KM.Halogene sijalice često pregaraju, troše jako puno električnu energiju, dok LED sijalice duže traju, manje troše energiju, omogućavaju bolje osvjetljenje i na ove sijalice postoje višegodišnje garancije trajnosti.

Ovaj projekat koji se nakon procedure javne nabavke može realizirati za jednu godinu koštao bi oko 3.000.000 KM, a uloženi novac bi se tokom nekoliko godina plaćao iz ostvarenih ušteda. Očekivani povrat investicije iznosi svega 5-6 godina.

Ostvarenim uštedama otvara se i novi prostor za još intenzivniju izgradnju javne rasvjete u naseljima ili dijelovima naselja u kojima rasvjeta ne postoji.Na prezentaciji je između ostalog iskazano i nezadovoljstvo trenutnom dinamikom zamjene pregorenih sijalica, pa je zbog toga pojašnjeno da će se ići i u pravcu zamjene trenutnog izvođača radova (pogon Održavanje RMU Kakanj).

Pojašnjeno je i da svi planirani projekti izgradnje nove javne rasvjete idu svojom dinamikom i da će se realizirati neovisno o prezentiranom projektu zamjene sijalica.Jasno je naglašen i stav da će Općina Kakanj nastaviti plaćati sve troškove električne energije i održavanja javne rasvjete i da neće taj teret prebaciti na građane kako to čine druge lokalne zajednice.