Počinje gradnja dvije nove zgrade socijalnih stanova za Rome

U naselju Varda će se graditi još dvije zgrade socijalnog stanovanja u koje će biti smještene ugrožene porodice Roma,objavljeno je na službenoj stranici Općine Kakanj

Potpisan je novi sporazum između Općine Kakanj i Caritasa Švicarske o međusobnim odnosima u realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020/2021. godina u općini Kakanj“. Radi se o izgradnji nove zgrade socijalnog stanovanja u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma.U realizaciji ovog projekta Caritas Švicarske učestvuje s 262.000 KM, dok je učešće Općine Kakanj 200.000 KM plus vrijednost građevinskog zemljišta i renta (40.000 KM), te uređenje infrastrukture, komunalni priključci, ispitivanje tla… (42.000 KM).U okviru ovog projekta planirana je izgradnja zgrade s 8 stambenih jedinica.Postoji mogućnost da zgrada bude i većih dimenzija, s više stanova, jer će Caritas Švicarske i Općina Kakanj aplicirati na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa ciljem da se za ovaj projekat osigura dodatnih 100.000 KM.

Završen je javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnji sedme zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma.
Izgradnju ove zgrade s 10 stanova finansirat će Caritas Švicarske iznosom od 226.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iznosom od 100.000 KM i Općina Kakanj čije je učešće 200.000 KM (učešće, građevinsko zemljište, renta…).