“Pokreni svoj posao u Kaknju”: Kakanj dobio novih 9 poduzetničkih subjekata

Srijeda, 24.maj 2017.godine: Nakon okončanja procedure javnog poziva, te održanih intervjua sa kandidatima, danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa 9 nezaposlenih osoba iz Kaknja kojima će Općina Kakanj dodijeliti podsticajna sredstva u svrhu pokretanja i registracije vlastite djelatnosti u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”.

Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci i sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl,u maksimalnom iznos  do 3.000,00 KM.

Ugovori su potpisani sa slijedećim poduzetničkim subjektima, odnosno nezaposlenim osobama:

ista:

Rednibroj  Ime i prezime kandidata / Naziv firme Poslovna ideja
1. „Sunlight“ d.o.o. Kakanj Salon za estetiku i uljepšavanje
2. „RIMETAL“ d.o.o. Kakanj Emir Veispahić Proizvodnja metalnih ograda, kapija, tendi, konstrukcija i dr.
3. „MT PORT“ d.o.o. Kakanj Proizvodnja elektoničkih uređaja za široku potrošnju
4. „NAB“ d.o.o. Kakanj Usluge projektovanja i nadzora nad izvođenjem radova
5. „INFO KONT“ d.o.o. Kakanj Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
6. „TA TRANS“ d.o.o. Kakanj Cestovni prijevoz robe
7. „AM-ISKRA“ d.o.o. Kakanj Amar Mušeljić Proizvodnja LED rasvjete, LED rasvjetnih uređaja i dr.
8.  Stella Kalin Kozmetički salon
9. Rahman Kovač Proizvodnja piljevine i briketa od otpadnog drveta

Zabilježeno na potpisivanju ugovora