POSJETA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

db7c4015f2161863d59b5361d5661836_xl

S ciljem realizacije Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice su 01.09.2016. godine  posjetili ustanove socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, i to: Poslovne jedinice javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Dnevni centar u općinama Tešanj i Visoko, te  ustanovu „Mala škola“ u općini Vareš.

Tokom posjete razgovarano je sa odgovornim osobama ustanova i izvršena je posjeta korisnika ovih ustanova. Sem predstavnika Ministarstva, posjetama su prisustvovali i direktori općinskih centara za socijalni rad.

Takođe je izvršena posjeta raseljenim licima koja su smještena u zgradama u Radakovu i Crkvicama, i tom prilikom uručeni su simbolični paketi.