Potpisani krediti za stambeno kreditiranje mladih u ZDK

krediti za mlade

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i izvršni direktor Investiciono-komercijalne banke Zenica Edin Mujagić prije nekoliko dana potpisali sa korisnicima kredita prve ugovore za stambeno kreditiranje mladih u ZDK-u.

Projekt je nastavak efikasnog programa vlade tog kantona da pomaže stambeno zbrinjavanje mladih i po ovom osnovu do sada je plasirano šest miliona KM.

Pravo na kreditno zaduženje, po kamatnoj stopi od 3,84 posto, steklo je 50-ak kandidata mlađih od 35 godina kojima će biti odobreni krediti u maksimalnom iznosu do 50.000 KM na period do 20 godina.

“Novi program kredita je želja ove vlade da zbrinemo mlade. Želim sretan život i zdravlje ovim i svim budućim korisnicima kredita. Ovim projektom pokazali smo da brinemo za mlade ljude, jer ih želimo zadržati da ostanu u BiH, da žive i privređuju na području našeg kantona”, kazao je Galijašević.

Potpisivanju ugovora prisutvovala su četiri korisnika kreditnih sredstava, a u ovom ciklusu i u narednih mjesec dana očekuje se odobravanje i potpisivanje ugovora s još 50 korisnika.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je za ovogodišnje kreditiranje mladih stavila u funkciju 2,2 miliona KM kreditnih sredstava, koja su namijenjena isključivo stambenom zbrinjavanju mladih u tom kantonu.