Povodom 24. oktobra: Općina Kakanj svakodnevno ostvaruje komunikaciju sa građanima

m_id_411115_credit_card_number

Uvođenjem Datanova programa za elektronsko vođenje matičnih knjiga i Docunova programa za elektronsko kretanje dokumenata, Općina Kakanj je u proteklom periodu napravila značajne korake prema e-Upravi koja je usmjerena na povećanje učinkovitosti, brzine, otvorenosti i kvalitete pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave.

Korak po korak Općina Kakanj se približava uspostavi modela menadžmenta informacija gdje se uspostavlja veza između građana i javne administracije razvojem osnovnih elektronskih javnih usluga.

Općina Kakanj razvija i model građanske participacije kojeg karakterizira snažno učešće građana u procesu donošenja odluka uz pomoć informacijske tehnologije.

Naravno, kako bi se dostigli ovi ciljevi potrebno je puno rada, značajna ulaganja, te usvajanje određenih zakonskih propisa koji će regulisati ovu oblast i sl.

Premda predstoji još puno posla za uraditi, Općina Kakanj se može pohvaliti brojnim dostignućima. Podsjetimo na nekoliko realiziranih projekata.

Realizacijom projekta „Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima“ gotovo sve  usluge koje su ostvarivali u Kaknju, u Centru za pružanje usluga, građani mogu ostvariti u matičnom uredu kojem geografski pripadaju. Osim toga, osoba koja je upisana u matične knjige rođenih npr. u Kraljevoj Sutjesci može dobiti rodni list ili uvjerenje o državljanstvu u matičnim uredima u Brnjicu, Bilješevu ili Kaknju, i obrnuto.

Nakon ovog umrežavanja, izvršeno je i umrežavanje sa drugim općinama tako da se sada u Kaknju može dobiti izvod iz matičnih knjiga bez obzira na mjesto rođenja.

Radi se o ostvarenju principa savremenih administracija koji kaže „putuju podaci, a ne građani“.

Građanima je omogućeno i da dobiju rodni list ili drugi izvod iz matičnih knjiga bez roka važenja.

U domeni razvoja participativnih mehanizama, pokrenuta je službena web-stranica koja se redovno ažurira, redovno se na adrese tridesetak medijskih kuća i novinara šalju informacije iz Općine, sa građanima se svakodnevno komunicira putem Facebookprofila Općine Kakanj…

Cilj je da se svakodnevno ostvaruje i kontinuirano jača dvosmjerna komunikacija sa građanima.

Svi općinski službenici su na usluzi novinarima, a radi se i na povećanju stepena profesionalnosti i ljubaznosti na šalterima i drugim općinskim službenim prostorijama.

Općina Kakanj sa ponosom ističe i svoj prestižni status „Beacon (svjetionik) općine“ kojeg je Kaknju dodijelio, u petom krugu „Beacon scheme“, koja ima takmičarski karakter, Savez općina i gradova F BiH za oblast „Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave“.

Švicarska certifikacijska kuća SGS (Sociėtė Gėnėrale de Surveillance SA), sa sjedištem u Ženevi, dodijelila je Općini Kakanj certifikat ISO 9001:2008 za aktivnost “Realizacija lokalne uprave i samouprave”. Općina Kakanj je uspješno prošla i procese recertifikacije.

1972. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je proglasila 24. oktobar – Svjetskim danom razvoja informacija. Generalna skupština UN-a smatra da bi se poboljšanjem širenja informacija i mobilizacijom javnog mišljenja, naročito među mladima, dovelo do boljeg shvatanja postojećih problema u okruženju.