Predložen nacrt Pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU „Mladost“ (javna rasprava)

Općinsko vijeće Kakanj na 14. sjednici održanoj 30.11.2017.godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“.

Zaključkom se Nacrt Pravilnika stavlja u javnu raspravu.

Rok javne rasprave je utvrđen u trajanju od 15 dana i to počevši od 01.12.2017. godine do 15.12.2017. godine.

Za nosioca aktivnosti provođenja javne rasprave određen je UO Javne ustanove za predškolski odgoj „Mladost“ Kakanj.

Svi učesnici u postupku javne rasprave svoje primjedbe,mišljenja i sugestije u navedenom roku mogu dostaviti UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.

Obavezuje se predlagač -UO Javne ustanove za predškolski odgoj „Mladost“ Kakanj da prilikom izrade prijedloga Pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ razmotri sve prispjele prijedloge, mišljenja i sugestije i da o provedenoj javnoj raspravi podnese izvještaj Općinskom vijeću.

Nacrt Pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazoanje „Mladost“ je objavljen na oglasnoj ploči Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, a može se vidjeti i klikom ovdje

Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Helmina Murtić, direktorica Ustanove,(tel.032/552-120) i Mirsada Čaluk, predsjednica UO Ustanove,(tel.032/552-120).