Predstavljamo rad i aktivnosti UG Alternative – Promovisan „Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja“

15356735_579796892210660_8909508945488037327_n

Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja u izdanju UG „Alternative“ Kakanj daje praktičarima u obrazovanju obrazovne instrumente i uvide u rodno osjetljivi pristup toj vrsti obrazovanja.

Pažljivo odabrane radionice sa preporukama, utemeljenim na iskustvima trenera, uvrštene su u Priručnik.

Radionice su osim IN fondacije naišle na podršku Federalnog mijnistarsva obrazovanja i nauke, Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Općine Kakanj.“ U izradi priručnika sudjelovali su: treneri Vildana Neimarlija, Alisa Provalić, Naila Obralija, Naida Bukvić, Mirza Bajramović, Josip Miočević i Maksuma Topalović, te lektorici Helena Andrijević, i dizajner Edin Olovčić

Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja” u izdanju UG “Alternative”Kakanj svoju svoju promociju nedavno u prostorijama motela Tiron.

15355589_579796552210694_3472733050111038745_n

Priručnik je nastao na temelju iskustava sa radionica na temu rodno zasnovanog nasilja, a finansiran je sredstvima IN fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH, te Kinderpostzegels fondacije iz Holandije i to kroz projekat „Dječiji kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“. UG “Alternative” Kakanj sarađivala je sa više institucija i organizacija: JU KSC Kakanj, Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kakanj, PU “Mladost” Kakanj, kao i sa svih šest osnovnih škola na području općine. Treneri – autori u izradi priručnika bili su: Maksuma Topalović, Josip Miočević, Esmin Brodlija, Vildana Neimarlija, Jelena Radoš, Mirza Bajramović, Alisa Provalić, Naida Bukvić i Naila Obralija.

Gostima su se obratili neki od predstavnika navedenih institucija, a moderator promocije bio je kakanjski glumac Mirza Bajramović. Vildana Neimarlija, prof. pedagogije i psihologije kazala je kako iz svog iskustva u radu sa djecom i mladim osobama uviđa kako su razlike i shvatanja polova, rodni identitet i uloge uopće nejasne i zbunjujuće i da je to jedan od razloga zbog kojih je ovakav Priručnik dobro došao našem gradu.

15420822_579795778877438_9218514214503030140_n

U ime izdavača Priručnika, obratila se izvršna direktorica NVO „Alternative“ Kakanj, Maksuma Topalović, koja je izme-đu ostalog rekla:
“Priručnik predstavlja praktičan materijal za obrazovanje mladih ljudi o temama koje se odnose na rod i prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Sadrži tekstove o pristupu rodu, rodno zasnovanom nasilju i praktične primjere radionica na temu roda i rodno zasnovanog nasilja. Namijenjen je svima koji sami žele organizirati radionice sa djecom, mladima i odraslima, a posebno sa roditeljima i profesionalcima u oblasti odgoja, obrazovanja i zaštite djece.”

Jedan od autora je i psiholog iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kakanj, Esmin Brodlija koji je naglasio kako je Priručnik uvod u važno pitanje u našoj zajednici, pitanje o rodu i rodno zasnovanom nasilju: “Radionice koje su primijenjene tokom trajanja projekta u periodu od 2015. do 2016. godine su bile probijanje leda o ovom pitanju. Ovo je veliki doprinos NVO “Alternative” i profesionalaca okupljenih oko ove organizacije razumijevanju roda i prevenciji rodno zasnovanog nasilja”.

Priručnik je štampan u 500 primjeraka
i smatra se da će biti od koristi kako lokalnoj, tako i široj zajednici. Promocija je bila i prilika da se prodiskutuje o narednim aktivnostima vezane za korištenje Priručnika.

15541482_579795745544108_5392959905924754956_n