Radarski sistemi u ZDK-u za četiri dana zabilježili 4.084 prekršaja

radari u ZDK

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u mjesecu avgustu intenzivirala aktivnosti iz svoje nadležnosti na kontroli vozača i vozila, te dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, o čemu je javnost informisana u nekoliko navrata.

U vremenskom periodu od 17.08. do 20.08.2016. godine, mobilni i stacionarni radarski sistemi instalirani na putevima u Zeničko-dobojskom kantonu evidentirali su i zabilježili 4.084 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

U okviru navedenih aktivnosti, a sa ciljem preventivnog djelovanja, u proteklom periodu, na svim magistralnim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu postavljena su ukupno 22 saobraćajna znaka “Radarska kontrola”, kako bi se vozači blagovremeno upozorili na mjesta na kojima se najčešće vrše kontrole u saobraćaju.

Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa navedenim aktivnostima, te drugim ciljanim aktivnostima koje su rezultat određenih analiza i procjena, kako bi se bezbjednost saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona podigla na što veći nivo, a počinioci prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju sankcionisali.