Radnici Vodokoma u ulozi redara “upozoravali građane” da na pijaci nose maske

Danas je u Kaknju vrijeme zelene i robne pijace koja je u zadnje vrijeme veoma oskudna i “siromašna” na izgled u odnosu na ranije godine, ali ponude ipak ne manjka. Tu su sve domaći proizvodi a prodavci su došli osim iz domaćinskog Kaknja, iz Visokog, Moštra, Zenice pa čak i sa Vlašića.

Poljoprivredni proizvodi, sir, mlijeko, džemovi, mrkva, kupus, kelj, paprike, patliđan, suho meso, i drugo su redovni u ponudi na štandovima pijace. Sa strane pomalo izmiješano, nalazi se i odjeća, obuća i robna prodaja.

Kako saznajemo prodavci nisu nezadovoljni a kupci kažu da su cijene povoljne u odnosu na period zime i ranog proljeća koji je pred nama. Tako smo napravili i nekoliko fotografija da zabilježimo ponudu ali i neke cijene. Moramo istaći da pojedini proizvodi izgledaju slikovito i uljudno spakovani i pripremljeni.

Na ulazu u pijacu, JP Vodokom je angažovao i redare koji su danas upozoravali građane na nošenje maske.

Kakanjinfo