Raspisan KONKURS za izbor i imenovanje direktora O.Š.”15.APRIL” DOBOJ – KAKANJ

Prije nekoliko dana u zeničkim novinama NAŠA RIJEČ raspisan je KONKURS za izbor i imenovanje direktora O.Š. “15.April” Doboj Kakanj nakon što je ovu funkciju već dva mandata obnašao Jasminko Hasagić, koji zakonski nema pravo na kandidovanje.

Ovom prilikom objavljujemo JAVNI KONKURS KOJI JE OBJAVLJEN U NOVINAMA “NAŠA RIJEČ” OD UTORKA 16-tog maja tekuće godine.

?
?
?