Udruženje C.E.K.O.R Kakanj – Vršnjačka edukacija o selektivnom prikupljanju otpada – dodjela diploma i prezentacija projekta…

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj je u utorak 16.05.2017.godine u Omladinskom Centru dodjelilo diplome za 24  vršnjačka edukatora u sklopu projekta „Vršnjačka edukacija o selektivnom prikupljanju otpada i reciklaži“. Učenike smo kroz set radionica i edukacija osposobili da budu vršnjački edukatori.

Vršnjačka edukacija je obuhvatila škole sa područja Općine Kakanj i ima za cilj podizanje svijesti o problemima vezanim za upravljanje otpadom,edukacija i motivacija učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Kaknja i ostalih građana da recikliraju i selektivno prikupljaju otpad kao i da prenesu stečeno znanje drugim školarcima,prijateljima,roditeljima,braći,sestrama,rodbini…

Prezentaciju projekta su održale učenice osnovne škole:Sara Alajbegović koja je predstavila probleme vezane za upravljanje otpadom,Amna Neimarlija je predstavila moguća rješenja problema otpada a Ema Hasagić je obrazložila reciklažu i selektivno prikupljanje otpada.

Promociji su prisustvovali i nastavnici i profesori,kao i pedagozi i direktori škola i svi su bili oduševljeni prezentovanim.

Nakon prezentacije Almir Bajtarević,menadžer za kvalitet i zaštitu okoline ispred Tvornice Cementa Kakanj je održao prezentaciju o mogućnostima,planovima i benefitima korištenja otpada kao energenta u cementnoj industriji i predstavio rezultate analiza kao i pozitivne primjere ovog koncepta u Svijetu.

Na kraju su učenici dobili diplome „Vršnjakih edukatora“ i poklon kutiju-knjigu sa nazivom projekta.

Pitali smo idejne tvorce projekta da nam kažu kako je i kada nastao projekat i koje su aktivnosti u narednom periodu.

“Projekat je nastao prije otprilike godinu dana,prvo smo napisali projekat i aplicirali u Ministarstvo za prostorno uređenje,promet  komunikacije i zaštitu okoline ze-do kantona. Projekat je nastao iz potrebe da se nešto učini i kod nas na rješavanju problema otpada,smanji njegovo nastajanje i da svi naučimo kako možemo rješiti te probleme.

Nakon što su nam podržali projekat, pripremali smo sve za njegovu realizaciju,obilazili škole,dogovarali saradnju i u saradnji sa direktorima,nastavnicima i pedagozima selektovali djecu za projekat. Iz svake škole učestvuje po troje djece. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su podržali projekat,sponzorima,direktorima,pedagozima,nastavnicima,profesorima,učenicima i njihovim roditeljima.

U narednom periodu ćemo  u saradnji sa školama provesti vršnjačku edukaciju tj. učenici će prenositi stečena znanja svojim vršnjacima. Pokazalo se da vršnjaci puno bolje prenose znanje vršnjecima tako da smo i mi se odlučili za inovativan i savremen pristup..Pokušaćemo da vršnjačkom edukacijom obuhvatimo što više djece i da svi što više naučimo o reciklaži,selektivnom prikupljanju otpada i drugim načinima rejšavanja problema otpada.

Jedna od nih je i mogućnost upotrebe otpada u cementnoj industriji o čemu nam je govorio Almir Bajtarević danas i svi smo naučili puno o mogućnostima i benefitima upotrebe otpada kao goriva”, istakli su Mirza Čobo i Elmir Delibašić – predstavnici C.E.K.O.R Kakanj koji impelementira navedeni projekat.

KAKANJINFO.COM