RMU KAKANJ: Potpisan ugovor za nabavku donje šine

Ugovor vrijedan 2,7 miliona KM, realizacija 60 dana

potpisugovorsina

Jučer je u Rudniku mrkog uglja Kakanj potpisan Ugovor o nabavci Transportnog sistema, dizel lokomotive sa donjom šinom i ozubljenom letvom za dužinu transporta od 1500 metara. Riječ je o sistemu za transport rudarske mehanizacije i ljudi u podzemnoj eksploataciji uglja. Ukupna cijena sistema je 1.398.00 EUR-a. Riječ je o investiciji Elektroprivrede BiH iz sredstava namijenjenih za dokapitalizaciju rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH.

Ugovor su u ime JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj potpisali direktora Rudnika Kasim Alajbegović i izvršni direktor za ekonomske poslove Ibrahim Fazlić. U ime isporučioca opreme firme Becker- Warkop Sp. z.o.o. (Poljska) ugovor je potpisao predsjednik Uprave Budniok Tomasz Wojciech.

– Ovo je prvi puta da se u jame Rudnika Kakanj uvodi transport donjom šinom. Do sada se to radilo jednošinskom visećem željeznicom, odnosno gornjom šinom. Odlučili smo se za nabavku ove opreme poslije nesreće koja se prošle godine, u oktobru, dogodila u jami Begići. Ovdje se prije svega radi o sigurnosti rudara, humanizaciji rada, a onda i o proizvodnoj efektivnosti ove vrste transporta koja je puno sigurnija i efektnija u odnosu na gornju šinu, rekao je direktor Rudnika Kakanj, Kasim Alajbegović, poslije potpisivanja ugovora.

Šta za proizvođača rudarske opreme iz Poljske zanači ova poslovna saradnja sa rudnicima u Federaciji BiH, rekao nam je predsjednik Uprave firme Becker- Warkop Sp. z.o.o. (Poljska) Uprave Budniok Tomasz Wojciech:

– Saradnja sa Rudnikom Kakanj i Rudnikom Zenica nama je puno važna. Možemo plasirati naše široko iskustvo vezano za mehanizaciju ne samo u Kini i Rusiji, već i ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje se nadamo većoj proizvodnji uglja sa našom opremom. Prvenstveno očekujemo i u to duboko vjerujemo da će porasti stepen sigurnosti. Realizacija ovog ugovora je 60 dana i sa naše strane ne vidim nikakvih prepreka da tako neće biti.

RMU KAKANJ