RMU KAKANJ: Radovi vezani za klizište u Ribnici

Realizira se niz mjera na sanaciji klizišta

Klizište u Ribnici još uvijek je aktivno, a Uprava Rudnika i Štab za spasavanje poduzimaju sve kako bi  što prije uspostavili protok rijeke Ribnice

U Rudniku mrkog uglja Kakanj ulažu se maksimalni napori kako bi se sprijječile  eventualne posljedice koje  može izazvati još uvijek aktivno klizište u području rijeke Ribnice. Trenutno se odvijaju radovi na dvije lokacije. U koritu rijeke Ribnice, na njenoj desnoj obali, sa tri bagera izrađuje se kanal za uspostavljanja porotoka iz akumulacije koja se formira uzvodno od udarnog područja na kojem djeluje klizište. Prokopavanjem ovog kanala voda rijeke Ribnice treba biti vraćena u područje korita kojeg je zatvorilo klizište.

Druga lokacija na kojoj se trenutno radi je u području Tičića, na izlazu iz tunela kojim rijeka Ribnica, prema projektima o eksploataciji uglja na PK Vrtlište treba biti usmjerena. Ovi radovi su ranije planirani tako da je trenutna situacija, a koju je izazvalo  klizanje zemljišta, samo ubrzalo izradu brzotoka, koji vodu riijeke Ribnice treba da odvede u rijeku Bosnu, ispod kolovoza regionalnog puta i autoputa.Na ovim poslovima je angažovan jedan bager i više kamiona.

Sadašnji dotok vode u područje iznad centralnog djelovanja klizišta, nema udarnu moć  bez obzira što se  akumulacija širi. Na dijelu iznad ulaza u Kamenolom Tvornice cementa, voda je potopila dijelove lokalnog puta prema Brnjicu.

O još jednoj mjeri koja je pripremljena u slučaju potrebe, direktor Rudnika Kasim Alajbegović kaže: „S ciljem smanjivanja količine vode, u akumulaciji koja se formira, pripremili smo i varijantu ispumpavanja vode pumpama većeg kapaciteta. Odluku o upotrebi ovih pumpi, ukoliko se ocijeni neophodnim, donijet će Štab za spasavanje Rudnika Kakanj, koji je danas ali i svaki dan od ponedjeljka na terenu i u stalnom zasjedanju“. Direktor Alajbegović, ističe da su ovim klizištem pogođeni  stanovnici velikog područja, posebno u saobraćajnom smislu, te da već ima najavu za prijem delegacije Mjesne zajednice Donji Kakanj, sa kojima će razgovarati u ponedjeljak 20. februara.

Poslovi koji se trenutno izvode naloženi su i od strane Federalne rudarske inspekcije koja je jučer obišla teren i naložila niz mjera koje se upravo realiziraju i koje će se provoditi u narednim danima.

Radovi na eksploataciji uglja i na površinskim i u podzemnim kapacitetima, bez obzira na vanredno stanje izazvano klizištem, odvijaju se na dnevnom nivou i iznad plana. Tako da je jutros, a za prethodni dan zabilježena rekordna dnevna proizvodnja uglja od preko pet hiljada tona.

Press RMU Kakanj