Rok za ažuriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata do 31.marta

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna izvršiti ažuriranje podataka, odnosno izvršiti prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Krajnji rok za ažuriranje podataka propisan Pravilnikom je do 31.03.2021.godine i obavlja se u prostorijama Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, I sprat Općine Kakanj svaki radni dan od 08 – 14 sati.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju stranka je obavezna prethodno se najaviti na br. tel. 032/771-828, kada će se istoj dati termin dolaska.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, kantonalnom, tako i na općinskom nivou.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Molimo stranke da se pri dolasku u zgradu Općine Kakanj pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, i obavezno nose zaštitnu masku.