Sa područja Brnjica počinje organizirani odvoz otpada čime se ostvaruje potpuna pokrivenost područja općine Kakanj

Od ove sedmice počinje organizirani odvoz otpada iz mjesnih zajednica s područja Brnjica čime se ostvaruje potpuna pokrivenost područja općine Kakanj organiziranim odvozom otpada (100 %). Odvoz otpada s područja Brnjica će se vršiti utorkom i četvrtkom. Pripreme za početak ove aktivnosti su realizirane s predstavnicima mjesnih zajednica.