Zlatna Kakanjka Ena Mukladžija: Zlato na Međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici “Suada Dilberović”

Mlada Kakanjka Ena Mukladžija sa osvojenom zlatnom medaljom na 21. Međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici “Suada Dilberović” u Sarajevu.

 Ena Mukladžija
 Prvo mjesto i zlatna medalja
 Nacionalni program