Saopštenje kakanjskog Doma zdravlja – Nepovoljno higijensko epidemiološko stanje u Kaknju

Higijensko epidemiološka situacija na području općine Kakanj je veoma nepovoljna i alarmantna, piše na samom početku saopštenja iz kakanjskog Doma zdravlja.

Mnoge zarazne bolesti mogu se prenijeti zagađenom hranom ili vodom. U posljednje vrijeme je primjećen povećan broj oboljelih od enterokolitisa (proljeva), a koji se javljaju u JU Dom zdravlja Kakanj, posebno u Hitnu medicinsku pomoć. Simptomi su proljev koji može biti praćen mučninom, povraćanjem i temperaturom.

Koriste se voda i hrana sumnjivog kvaliteta

Voda koju koriste naši sugrađani u seoskim područjima je uglavnom zdravstveno neispravna (najčešće bakteriološki).
Naši sugrađani koriste i hranu sumnjivoig kvaliteta neprovjerene zdravstvene ispravnosti.Uklanjanje otpadnih materija je krajnje neprimjereno, posebno u seoskim područjima, gdje se susrećemo sa brojnim divljim deponijama i različitim odlagalištima otpadnih materija, pogotovo životinjskog porijekla.Nizak je nivo kako lične tako i kolektivne higijene.
Sve su ovo konstatacije koje sa navode u saopštenju iz Dfoma zdravlja, a zatim su navbrojane i preporuke koje mogu smanjiti rizik oboljevanja.

Preporuke za smanjevanje rizika oboljevanja

Rizik razboljevanje će se znatno smanjiti ako se budemo pridržavali slijedećih uputa:
– Temeljito prati ruke prije jela,
– Vodu nebi trebalo koristiti u smislu vode za piće, bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije hlornim preperatima ili prokuhavanja najmanje 15 minuta ključanja vode,
– Jesti samo dobro kuhanu hranu što je moiguće ranije nakon prestanka kuhanja,
– Izbjegavati nekuhanu hranu,
– Izbjegavati jela koja sadrže sirova i slabo kuhana jaja (kreme, majonezu, krempitu),
– Koristiti samo prokuhano mlijeko, nikako sirovo ili nepasteriziorano,
– Jesti voće i povrće kojima se prije jela guli kora, ne jesti voće sa oštećenom korom te temeljitzo prati voće i povrće,
– Upotrebljavati flaširane vode i pakirana pića ako su dokazano originalno zatvorena,
– Upotrebljavati tople napitke,
– Izbjegavati kupanje u rijekama i nečistim vodama i
– Adekvatno uklanjati otpadne materijale.

Kako reagirati ako se jave probavne smetnje?

Većina proljeva stat će sama od sebe. Najvažnije je, osobito za djecu, nadoknaditi izgubljenu tekućinu. Kod pojave proljeva uzimati što više tekućine (flaširane vode, čaja). Stručnu, medicinsku pomoć treba potražiti ako proljev traje duže od dan-dva, ako su stolice vodenaste, obilne i česte, ako u stolici ima krvi, ako su praćene učestalim povraćanjem ili temperaturom.
Higijensko epidemiološka služba JU Dom zdravlja Kakanj provodi pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti, kada je u pitanju nadzor nad zdravljem naših sugrađana, od kojih je i ova informacija sa datim uputstvima našim sugrađanima. Saopštenje potpisuju direktor Doma zdravlja, specijalista neuropsihijatrije Mirsad dr Tursum i Prim. Dr. Sci med. Ibrahim Aličković.