Saopštenje RMU Kakanj povodom klizišta na području Ribnice:  Trenutno stanje na sanaciji aktivnog klizišta

 

 

Sprječavanje posljedica koje može izazvati klizište u području Ribnice otvorilo je niz postupaka Uprave Rudnika Kakanj.

 

U ovom trenutku najvažnije je pripremiti sve uvjete za kontrolu akumulacije koja se formira iznad zone klizišta.

 

U toku su aktivnosti na pripremama za ispuštanje vode, a koje će se odrađivati pumpom kapaciteta 3000 litara u sekundi. Za ispumpavanje vode preko zone klizišta biće postavljen cjevovod dužine oko 700 metara. Na ovaj način voda će se ulijevati u korito rijeke Ribnice, koje je usljed djelovanja klizišta presušilo.

 

Višednevni pokašaji da se napravi kanal za propuštanje vode iz akumulacije nisu uspjeli jer je klizište aktivno i svojim djelovanjem ponovo zatrpava već urađene dijelove kanala.

 

Paralelno, pojačanom dinamikom, izvode se građevinski zemljani radovi na izgradnji brzotoka, kojim trajno treba biti prihvaćena i odvedena voda rijeke Ribnice u rijeku Bosnu. Građevinske mašine rade ovaj posao kod izlazne tačke tunela Ribnica-Tičići,  u Tičićima, uz regionalni put od Kaknja prema Zenici.

 

Danas i u toku jučerašnjeg dana direktor Rudnika Kakanj, Kasim Alajbegović, obavio je razgovor sa predstavnicima Donjeg Kaknja i Mramora, naselja koja su direktno pogođena djelovanjem klizišta.

 

Stanovnici Mramora su u putnoj blokadi, a stanovnici Donjeg Kaknja izražavaju strah, kako bi iz akumulacije koja se formira, moglo doći  do poplava kakve su se dogodile 2014. godine. Tada je u Donjem Kaknju poplavljeno više stambenih objekata.

 

Uprava Rudnika smatra da je strah stanovništva opravdan te da radnje koje se poduzimaju jesu isključivo u funkciji eliminisanja mogućih štetnih posljedica.

 

Danas je ocjenjeno da sanacija klizišta prevazilazi  rudničke potencijale i da je nephodna pomoć releventnih državnih institucija i Vladajućeg društva Elektroprivrede BiH.

 

Direktor

________________________

mr.sci. Kasim Alajbegović,dipl.ing.maš.