Saudijci na odmor i šoping u inostranstvu u 2016. godini potrošili preko 17 milijardi dolara

U posljednjih deset godina Saudijci potrošili 581 milijardi saudijskih rijala ( preko 151 milijardu američkih dolara) na turizam širom svijeta

Vrijednost saudijske potrošnje  u oblasti turizma u 2016. godini, iznosila je 98,8 milijardi rijala, što je povećanje za 17% u odnosu na 2015. god., u kojoj su potrošili 84 milijarde.

Prema podacima Monetarne agencije Saudijske Arabije, Saudijci su u domenu stranog turizma tokom proteklih deset godina, (od 2007. do 2016. god.) potrošili 580,7 milijardi saudijskih rijala

Tokom 2016. godine., Saudijci su na odmor i šoping u inostranstvu potrošili 65,2 milijarde rijala, što je povećanje od 54% u odnosu na 2015. Na drugom mjestu potrošnje su turistička putovanja u svrhu posjete rodbini i prijateljima, na što su Saudijci u protekloj godini potrošili 21,6 milijardi rijala, zabilježivši povećanje za 0,2%. Na trećem mjestu je potrošnja u svrhu poslovnih putovanja i konferencija na što su Saudijci u 2016. god., potrošili 4,6 milijardi rijala i zabilježili povećanje od 35% u odnosu na prošlu godinu.

Za turistička putovanja u druge svrhe Saudijci su 2016. godine, potrošili 7,45 milijardi rijala, što je pad od 44% u odnosu na prošlu godinu.

U svrhu turističkih putovanja izvan Saudijske Arabije Saudijci su tokom 2016. god., poduzeli 21,3 miliona putovanja, zabilježivši rast od 2% u odnosu na 2015. god., u kojoj je broj njihovih turističkih putovanja na strane destinacije iznosio 20,8 miliona putovanja.

Najpopularnije turističke destinacije za Saudijce u 2016. god., bile su zemlje Zaljeva u koje su u prošloj godini poduzeli 11,3 miliona putovanja, a slijede druge zemlje Bliskog istoka sa 5,2 miliona putovanja, zatim Južna Azija s 2,4 miliona letova, evropske zemlje s 975.000 putovanja, Afrika s 635.000, Istočna Azija i Pacifik s 606.000 i na kraju Sjeverna i Južna Amerika s 148.000 putovanja.

Fond javnih investicija u Saudijskoj Arabiji najavio je izgradnju najvećeg svjetskog rekreativnog, kulturnog i sportskog grada – Al Qadeya projekta, za promociju ekonomskog razvoja unutar zamlje. Cilj je smanjiti potrošnju Saudijaca na turističkim destinacijama izvan zemlje i usmjeriti tu potrošnju na turističke ponude u zemlji.