Saudijska Arabija prihvatila i usvojila zapadni kalendar

ad1

Saudijska Arabija je odbacila islamski lunarni kalendar, prema kome godina obično traje 354 dana, i prihvatila gregorijanski kalendar koji se koristi u većini zemalja u svijetu.

Kralj Salman je odobrio ovu odluku, kako bi optimizirao poslovnu praksu, ali je i smanjio godišnje plate, koje neće biti povišene radi većeg broja dana u godini.

Prijedlog je objavljen kao dio mjera štednje, među kojima su kraći plaćeni praznici i smanjenje plata visokim zvaničnicima, koje imaju za cilj smanjiti budžetsku potrošnju nakon dužeg perioda pada cijena nafte.