Trg ispred Narodnog pozorišta Sarajevo dobija novi izgled

b_161003045

Općina Centar Sarajevo je već ranije najavila da će urediti trg “Susan Sontag” koji se nalazi ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, kako zbog činjenice da je zbog svog kulturnog i historijskog značaja proglašeno nacionalnim spomenikom tako i zbog toga što se prostorno nalazi u centru grada.

Đenita Bogunić-Kešelj, šefica odjela za komunalne poslove u Općini Centar, je istakla da su sve pripreme urađene, te da bi radovi mogli početi u oktobru, a projekat će u potpunosti finansirati Općina Centar, koja je već osigurala sredstva u budžetu za 2016. godinu.

Bogunić-Kešelj navodi da su poduzete neophodne aktivnosti na pribavljanju projektne dokumentacije, neophodnih saglasnosti i odobrenja za uređenje prostora trga, te da je završen idejni projekat, koji je uradila projektantska kuća Idea d.o.o., koji je dostavljen na saglasnot Zavodu za zaštitu spomenika FBiH. Sam idejni projekt je rađen po skici čuvenog arhitekte i urbaniste profesora Juraja Najdharta, a predviđeno je popločavanje cijelog trga i trotoara iz ulice Branilaca Sarajeva, Obala Kulina bana i Kulovića granitnim pločama različite obrade. Također je planirano djelimično proširenje Ulice branilaca Sarajeva prema trgu, te će biti urađena sanacija stepeništa na glavnom ulazu u Narodno pozorište, koje će biti popločano kamenom hreša. Predviđeno je i, pored navedenog, postavljanje novih rasvjetnih tijela, klupa, oglasnih panoa koji su isključivo u funkciji Narodnog pozorišta, ali i hotrikulturno uređenje zelenih površina na trgu.

Projekat je rađen u konsultaciji s nadležnim institucijama zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.