Šef ureda OSCE-a u Travniku Igor Nedera posjetio Kakanj

Šef ureda OSCE-a u Travniku Igor Nedera posjetio Kakanj

Šef ureda OSCE-a u Travniku Igor Nedera sa saradnikom Dautom Bajramovićem boravio je u radnoj posjeti Općini Kakanj.Načelnik Bajtarević je upoznao gosta o dosadašnjim aktivnostima Općine Kakanj, kao i o političkoj situaciji u Kaknju. Posebno je naglašen napredak rada Općinskog vijeća, te transparentan rad načelnika i resornih službi.

Veliki akcenat je stavljen na budući razvoj obrazovnog sistema i demokratizacije bh društva koje kroz različite projekte podržava OSCE.Načelnik Bajtarević je iskoristio priliku da predstavnike OSCE-a informiše o projektima koje Općina Kakanj namjerava realizirati u narednom periodu sa akcentom na:unapređenje turističkih potencijala, razvijanje sistema LED rasvjete na cjelokupnom području Kaknja,nastavak razvijanja poticajnih programa u privredi i poljoprivredi, podršku mladima i nevladinim organizacijama i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka za brzi razvoj Kaknja.