Slučajno ili planski: Svako spominjanje Al-Akse u medijima prati slika džamije Kubbetu-sahra

Još davne 1948.godine počela je zvanična okupacija Palestine, nakon što je Britanija predala Jevrejima upravu nad Palestinom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, britanski ministar vanjskih poslova Artur Balfur obećao je Jevrejima državu u Palestini. Pogroni nad Jevrejima u Evropi, ubrzali su i proces njihovog naseljavanja u Palestini, pa je tako između 1904. i 1914. stiglo 40.000 ljudi.

Smatrajući je svetom zemljom i njihovim pravom, Jevreji počinju nasilno otimanje zemlje od muslimana, kao i kulturocid nad svim što je vezano za islam i muslimane.

Jedan od projekata kulturocida je i uklanjanje i uništavanje džamije Al-Aksa. Kao što je poznato radi se o jednoj o tri odabrane džamije. Pored toga, džamija Al-Aksa, je bila prvom kiblom muslimana-pravac u kojem se muslimani okreću tokom namaza.

Obzirom da se radi o jednoj od muslimanskih svetinja njeno rušenje bi moglo izazvati burne reakcije muslimana pa je bilo potrebno napraviti dobro strategiju da se sve to završi u tišini.

Prvi korak koje su izraelske vlasti načinile je priča o Solomonovom hramu, u čije postojanje sumnjaju moderni historičari zbog nedostatka arheoloških dokaza. Njihova sumnja je u njegovo samo postojanje, a o njegovoj preciznoj lokaciji je i suvišno govoriti.

Međutim, izraelske vlasti tvrde da se hram nalazi baš ispod džamije Al-Aksa. Iskopavanja koja rade te vlasti u „potrazi“ za hramom se vrše ispod same džamije i tako se polahko, ali sigurno, vrši urušavanje i uništavanje iste. Dok se radi na uništavanju džamije u tišini, prema muslimanima je osmišljenja jedna veoma dobra kampanja kamufliranja kulturocida.

Naime, na slikama iz Palestine, koje često možete naći ili kupiti, ili onima koje se objavljuju u svim svjetskim medijima, možemo vidjeti u prvom planu poznatu džamiju Kubbetu-sahra, sa izrazito lijepom i upadljivom žutom kupolom. Ustvari, ta džamija se nalazi u blizini džamije Al-Aksa, na istom platou, ali njeno isticanje u krupni plan džamiju Al-Aksa stavlja u drugi plan i pozornost skreće na sebe.

Pa tako, kada gledate snimke iz Palestine, sva dešavanja su malo podalje od žute kupole koja prilično izgleda sigurnom. To nam jasno govori da se radi o jednoj dobro osmišljenoj strategiji uništavanja jednog od važnijih muslimanskih sakralnih objekata u okupiranoj Palestini.

(Muhamed Ikanović)