Stari-novi predsjednik Muhamed Begagić ponovo na čelu NS ZDK

Muhamed Begagić

 

Muhamed Begagić novi/stari predsjednik NSZDK
Muhamed Begagić novi/stari predsjednik NSZDK

Jučer je u Zenici održana Izborna skupština NS ZDK-a.

Delegati skupštine, njih 27, za novog-starog predsjednika izabrali su Muhameda Begagića iz Zenice.

On će biti na čelu Izvršnog odbora za period 2016-2020 godina, a za članove Izvršnog odbora izabrani su:Vehbija Begić,Igor Andrejević,Vejsil Ašlama,Hajrudin Alić,Osman Bačinović,Kemal Brkić,Muhamed Osmić,Alija Porča,Borislav Pranjić.

Jedanaesti član IO NS ZDK-a biće imenovan iz NK Čelik.

Funkciju potpredsjednika saveza obavljaće Igor Andrejević.

Novi članovi IO NS FBIH su Suvad Spahić i Emir Zaimović iz Kaknja, dok su u Izvršni odbor NFS BIH imenovani:Muhamed Begagić i Mirsad Heleg.

Po četiri delegata su izabrana u Skupštine NS FBIH i NFS BIH,kao i u ostale organe i tijela saveza.

Na kraju supštine delegatima se obratio predsjednik Muhamed Begagić koji se zahvalio prisutnima na izboru, a u svom kraćem izlaganju između ostalog naglasio je da će ciljevi NS ZDK-a u narednom periodu biti poboljšanje infrastrukture,omasovljenje klubova,rad sa omladinskim kategorijama kao i obezbjeđenje boljih uslova za razvoj ženskog nogometa.

(rtvze)