Topografske karte genocida u Srebrenici od septembra u školama KS

Topografske karte s prikazom dešavanja u Srebrenici i masovnih stradanja Srebreničana u julu 1995. godine, od naredne školske godine bit će postavljene u svim školama Kantona Sarajevo (KS).

To je danas najavio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, dodajući da će karte biti korištene i u okviru nastavnog predmeta ‘historija’ u svrhu izučavanja perioda agresije na BiH od 1992. do 1995. godine kao i genocida u Srebrenici.

Autor ovog djela Mugdim Cvrljo kazao je da karta prikazuje lokacije masovnih zarobljavanja Srebreničana i njihove egzekucije, kao i 39 masovnih grobnica.

– Dešavanja u Srebrenici u tom periodu ispričana su na razne načine, kroz knjige, dokumentarne emisije, a u toku izučavanja tih dešavanja uočio sam da nigdje nisu opisana na topografskoj karti. Genocid ima četiri faze a to su planiranje, realizacija, prikrivanje i negacija. Ove prve tri agresor je provodio po kartama, a to sam poslije dokumentovao na karti genocida – izjavio je Cvrljo.
Rekao je da su mu izvori podataka bili djela istaknutih bosanskohercegovačkih historičara, dokumenti Haškog tribunala i Suda BiH, ali da ih je prikupljao i tokom višegodišnjeg učestvovanja na Maršu mira, saopšteno je iz Pres-službe KS.