Tri radnika JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ oboljela od koronavirusa!!!

Obavještavamo javnost da se iz dana u dan epidemiološka situacija znatno komplikuje i da imamo sve veći broj registrovanih slučajeva COVID-19 na području općine Kakanj, tako da imamo već tri slučaja infekcije među radnicima JU „Dom zdravlja“ Kakanj. Apelujemo i pozivamo sve stanovnike općine Kakanj da krajnje ozbiljno shvatimo novonastalu epidemiološku situaciju u vezi novog korona virusa, jer minimiziranjem i negiranjem postojanja virusa činimo sami sebi štetu i dovodimo u pitanje rad i funkcionalnost zdravstvenog sistema. Krajnje je vrijeme da se počnu uvažavati i slijediti instrukcije  medicinskih radnika kojima se želi spriječiti nastanak i širenje infekcije, a ne tamo neke nepoznate i nestručne osobe.