U BiH u januaru povećana nezaposlenost

U BiH u januaru povećana nezaposlenost- Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH na dan 31. januara 2017. u Bosni i Hercegovini su 511.922 osobe bile na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je u odnosu na prethodni mjesec više za 1.900 osoba ili 0,37%.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 268.958 ili 52,54% su žene.

Nezaposlenost je povećana u Federaciji BiH za 1.358 osoba (0,36%), u Republici Srpskoj za 466 osoba (0,37%), a u Brčko Distriktu BiH za 76 osoba (0,64%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. januarom 2017., NKV radnika je 137.469 ili 26,85%, PKV 8.788 ili 1,72 posto, KV 169.970 ili 33,20%, VKV 2.541 ili 0,50%, NSS 1.355 ili 0,26%, SSS 142.692 ili 27,87%, VŠS 7.228 ili 1,41% i VSS 41.879 ili 8,18%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,20%, te radnici sa SSS 27,87%.

U januaru je 14.310 osoba brisano s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposlene su 8.243 osobe.

Istovremeno je za 9.261 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.370 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2016. broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 737.954, a od toga je 305.448 žena. U odnosu na novembar 2016. broj zaposlenih je smanjen za 0,1%, a broj zaposlenih žena je povećan za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2016. iznosila je 40,9% i u odnosu na novembar 2016. ostala je nepromijenjena.

avaz.ba