U Kaknju nema prijava o ugroženosti ljudi

Služba civilne zaštite Općine Kakanj:

Nevrijeme-u-zenici-2

Nakon jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo određene dijelove BiH, uključujući i susjedne Zenicu i Vareš, Služba civilne zaštite Općine Kakanj nije zaprimila prijave o ugroženosti ljudi i materijalnih dobara na području Kaknja.

Sve prijave ugroženosti ljudi i materijalnih dobara mogu se uputiti na broj 123.