U KAKNJU ODRŽAN GLAVNI IZBORNI ŠTAB STRANKE ZA BIH

SBiH (6)

Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu bio je domaćin sjednice Glavnog izbornog štaba ove Stranke. Sjednici su prisustvovali pored članova Glavnog odbora i svi predsjednici Kantonalnih-Gradskih odbora i Distrikta Brčko, kao i nosioci lista – Nakon podnošenja izvještaja o stanju u svim Kantonima, donešene su i odluke o početku Izborne kampanje, sloganu Stranke i određeni stavovi i mišljenja i zaključci oko aktuelnih tema u Bosni i Hercegovini, a to su 25.Septembar – održavanje Referenduma u RS, ne održavanje lokalnih izbora u Mostaru i mehanizam koordinacije, Zajednički sadržilac za sve tri aktuelne teme je neodgovoran pristup vladajućih stranaka a na štetu građana i države Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju Referendum u RS istaknuto je da i međunarodni faktor i OHR je statičan jer su u ranije donesenim odlukama sankcionisali pojedince iz manjeg Entiteta i za mnogo manje prestupe, a u ovoj situacij je direktno nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH.

Agonija građana Mostara se i dalje nastavlja,a Mehaniznom koordinacije uključuju se i Kantoni u donošenje odluka,što će izazvati sve više blokada i opstrukcija, a nadležnosti države se prenose na niže nivo vlasti, što je pogubno za državu Bosnu i Hercegovinu.

Nakon podnošenja izvještaja od strane predstavnika Kantonalnih vijeća, a vezanih za lokalne izbore, vidljivo je da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu u izbornom ciklusu za gradske, odnosno općinske organe vlasti učestvovati u 58 općina sa preko 1.500 kandidata, a za mandate načelnika je kandidirala načelnike u jedanaest općina. Izborna kampanja će započeti 02. Septembra iz Prijedora, grada gdje je takođe načinjen genocid nad bošnjačkim i hrvatskim građanima, a obzirom na sva dešavanja koja vladaju u RS, strahovlada, referenduma pokazaćemo da je Bosna i Hercegovina suverena zemlja.

Izborni slogan za predstojeće lokalne izbore glasi LIKE ZA BiH – GLASAJ PROMJENI

SBiH (5) SBiH (3) SBiH (1)

PRESS STRANKE ZA BIH