U Kaknju sačinjen Registar mjesnih zajednica

Općina Kakanj kontinuirano unapređuje saradnju sa mjesnim zajednicama koje su važni partneri u smislu inicijative, definiranja prioriteta kod infrastrukturnih i drugih ulaganja, kod pripreme projekata i potrebnih saglasnosti, kod realizacije poslova i projekata usmjerenih na razvoj infrastrukturnih elemenata…

Tako je na osnovu Odluke o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica Općine Kakanj, ovih dana sačinjen Registar koji sadrže podatke poput naziva i sjedišta mjesne zajednice, broja i datuma odluke o organiziranju mjesne zajednice, podataka o naseljima koja ulaze u sastav mjesne zajednice, podataka o broju stanovnika i broju domaćinstava mjesne zajednice, podataka o osobama ovlaštenim za zastupanje mjesne zajednice, podataka o konstituisanju organa mjesne zajednice…

U toku su i pripreme za skoro održavanje izbora u kakanjskim mjesnim zajednicama.