U NEUMU ODRŽANA KONFERENCIJA “4. DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH”

Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine” održana je u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao Koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27. 10. 2023. godine.Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih sudionika u području infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju. Za sudionike je organiziran zanimljiv i stručan program Konferencije koji je podijeljen u dva radna dana te organiziran u četiri sesije, sa ukupno 20 izuzetnih predavača koji predstavljaju javni, privatni i akademski sektor.

Konferencija je imala međunarodni karakter i s prisutnima su podijeljena iskustva iz Švedske, Nizozemske, Hrvatske i Slovenije, a učestvovali su i predstavnici Republike Srpske.

Ispred Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona su prisustvovali direktor Refik Zeković i Damir Črnila.

U sesiji pod nazivom “Aktualnosti u radu subjekata IPP FBiH i akademskog sektora” Damir Črnila je održao prezentaciju na temu “Urbanistički planovi i infrastruktura prostornih podataka” i sa prisutnima podijelio iskustva i napredak Zavoda na ovom polju. Može se reći da je učešće predstavnika Zavoda na konferenciji bilo vrlo uspješno, a organizatori su dali pohvale na prezentaciju.

Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje čestita organizatorima i zahvaljuje na pozivu i prilici za predstavljanje i doprinosu radu konferencije.

Više na stranici: https://ippfbih.gov.ba/dani-ipp-2023/