PREMIJER NEZIR PIVIĆ: BORBA PROTIV KORUPCIJE MEĐU KLJUČNIM PRIORITETIMA VLADE ZDK 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, putem resornih ministarstava, zatražila je od svih javnih ustanova i preduzeća, čiji je osnivač, da dostave izvještaje o radu za prvih devet mjeseci 2023. godine.

Namjera Vlade, kako pojašnjava premijer Nezir Pivić, jeste da se analizira poslovanje javnih ustanova i preduzeća u navedenom periodu, sa težištem na zakonitost poslovanja. Ističe da je borba protiv korupcije jedan od ključnih prioriteta Vlade koju predvodi.

– Nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona odlučna je da se suprotstavi svim oblicima kriminala i korupcije u organima uprave, javnim ustanovama i preduzećima. Stoga, na rukovodećim pozicijama u ovim subjektima moraju biti najkvalitetniji kadrovi, koji će se ponašati odgovorno i domaćinski i koji će vratiti zakonitost, rad i red kao temeljne društvene vrijednosti – rekao je premijer Pivić.

Naglašava da će se Vlada, pored toga što će voditi računa o upravljanju ovim subjektima, posvetiti donošenju potrebnih zakona sa ciljem da se ojača institucionalni kapacitet za odgovor vlasti na korupciju i sukob interesa.

– Vlada će izvršiti analizu i pripremiti potrebne izmjene i dopune strateških dokumenata vezanih za borbu protiv korupcije i sukob interesa u institucijama vlasti. S obzirom da se od Bosne i Hercegovine kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da usvoji nove zakone i obezbijedi nove pravne i policijske alate u borbi protiv korupcije, Vlada će izvršiti sve potrebne pripreme i težiti da bude prvi kanton koji će uspješno implementirati nove federalne i državne antikoruptivne zakone kada oni budu usvojeni od strane viših nivoa vlasti – rekao je premijer ZDK.

Premijer Pivić ističe da će u ovim procesima koristiti znanja, iskustva i dobre prakse koje je sticao kao šef Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata MONEYVAL-a, a koja obuhvataju proces pripreme i usvajanja niza pravnih propisa koji se tiču sprečavanja pranja novca i krivičnih djela korupcije.

Press služba ZDK