U SUDU BIH NASTAVLJENO SUĐENJE BORCIMA ARMIJE BIH “Hadžić i drugi”: Od 120 ispitana 44 svjedoka

U Sudu Bosne i Hercegovine nakon pauze više od dvije godine uz objašnjenje da je bila zbog pandemije i velikog broja optuženih ovaj proces je čekao svoj red, a jučer (28.03.2022.godine) je nastavljeno suđenje za “navodne zločine” počinjene u Čemernom (općina Ilijaš) za koje se terete “Džemal Hadžić i drugi”. Osim toga bitno je spomenuti da se desila i promjena sastava Sudskog vijeća.

Na Sudu BIH je rečeno da je došlo do promjena u sastavu Vijeća, pa je umjesto dosadašnjeg predsjedavajućeg sudije Halila Lagumdžije, na njegovo mjesto došla sutkinja Minka Kreho, dosadašnja članica Vijeća, a nova sutkinja u ovom predmetu je Enida Hadžiomerović.

Predsjedavajuća Kreho objasnila je da je sutkinji Hadžiomerović potrebno vremena da pročita iskaze preostalih svjedoka, te dodala kako je od 120 svjedoka dosad saslušano njih 44.

U svom obraćanju pristunima sutkinja Enida Hadžiomerović izjavila je kako će završiti pripremu za suđenje najkasnije do kraja maja. Posljednje suđenje u ovom predmetu održano je u decembru 2019. godine.

Tužilaštvo BiH tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane (TO) te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno.

U dosadašnjem toku suđenja odbrana je zadovoljna jer kako kažu da do sada ispitani svjedoci Tužilaštva idu njima u korist. Cilj odbrane jeste da dokaže kako je Čemerno pored Ilijaša bilo opravdani vojni cilj na kojem su se nalazile tri haubice iz kojih je svakodnevno ispaljivana artiljerija prema Visokom i Brezi.

Odbrana je ranije istakla kako je u optužnici navedeno postojanje haubica na teritoriji Čemerno za šta se sumnjiče u predmetu Hadžić i drugi.

“Cilj odbrane je svakako dokazati nevinost i svih ovih ljudi koji se po mom mišljenju nalaze nevino na ovoj optuženičkoj klupi. U svakom slučaju ostavit ćemo to za postupak. Mi od prvog dana radimo na prikupljanju dokaza i smatram da ćemo imati ogromnu dokaznu građu da prezentiramo sudu a sada koliko će to trajati to je sada nezahvalno prognozirati jer prosječno se po dva svjedoka saslušavaju”, izjavio je za portal Kakanjinfo, Senad Pizović, jedan od advokata u predmetu “Hadžić i drugi”.

Da podsjetimo, Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 30. januara 2018. godine optužnicu koja optužene: Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada Sikiru, Benjamina Sikiru, Harisa Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada Bešliju, Nusreta Bešliju, Mirzeta Bešliju i Hamdiju Spahića tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, krivičnog djela organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina iz člana 176. stav 1. i 2. KZ BiH, te krivičnog djela povrede zakona ili običaja rata iz člana 179. stav 1. i 2. tačka b) KZ BiH, sve u vezi sa članovima 21., 29., 30., 31., 35., 176. stav 1., 2. i 4., članom 180. stav 1., 247., 248. i 249. KZ BiH.

Dana, 02.03.2018. godine, u predmetu Džemal Hadžić i dr., održano je ročište za izjašnjenje o krivnji na kojem su se optuženi: Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad Sikira, Benjamin Sikira, Haris Sikira, Enes Durak, Mirsad Bešlija, Nusret Bešlija, Mirzet Bešlija i Hamdija Spahić izjasnili da nisu krivi za za počinjenje krivičnih djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), b), c) i f),  ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), organiziranje grupe ljudi i podsrekavanje na učinjenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina iz člana 176. stav 1. i 2., te povrede zakona ili običaja rata iz člana 179. stav 1 i 2. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom21., 29., 30., 31., 35., 176. stav 1., 2., 4., 180., stav 1., 247, 248.,  i 249. KZ BIH.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 23.  avgust 2018. godine. Poslije toga je uslijedilo iznošenje dokaza tužilaštva proces je aktivno trajao do 2019.godine.

Nastavak suđenja će biti naknadno zakazan.

KAKANJINFO.COM