U toku pripreme za organizaciju “Kakanjskih dana 2017” – pišite svoje prijedloge!

Sva uobičajena razmišljanja da se dašak velikih događaja može osjetiti samo u velikim gradovima i centrima “pala su u vodu” tokom protekle 4 godine organiziranja Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani”.

Kada zajedno i sinhronizirano, pod okriljem Općine Kakanj i Javne ustanove Kulturno-sportski centar, brojna udruženja građana, sportski klubovi, NVO, volonteri i entuzijasti ulože svoj maksimum u organizacionim aktivnostima, i još kada se uvaže sugestije građana, onda je to savršena formula za uspjeh.

Takva formula primijenjena je u Kaknju u protekle 4 godine kada je u posve novom ozračju, u odnosu na nekadašnju praksu, organizirana Kulturno-sportska manifestacija “Kakanjski dani”.

Počele su pripreme za organizaciju Kulturno-sportske manifestacija “Kakanjski dani 2017”. Uvjereni smo da ćemo i ove godine uspjeti napraviti pravi spektakl kojem će, osim građana Kaknja, prisustvovati i veliki broj ljudi iz drugih gradova.

Pozivamo građane da putem Facebook profila Općine Kakanj pišu svoje sugestije u smislu koje sadržaji bi voljeli vidjeti u programu, koje muzičke zvijezde bi trebalo angažirati, koje sadržaje za djecu organizirati…