Udruženje sudija FBiH: Bh. pravosuđu nanesena nemjerljiva šteta

Ignoriranjem stavova Udruženja sudija/sudaca FBiH, nazivajući ih bespredmetnim i besmislenim, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija je pokazao selektivan odnos prema profesionalnoj zajednici, jer je javno pokazao da uvažava samo stavove i mišljenja Udruženja sudija RS-a

U vezi obavještenja predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije povodom stavova Udruženja sudija/sudaca FBiH o Zaključcima VSTV-a od 26.10.2017. godine, Udruženje sudija/sudaca FBiH izražava svoju razočaranost, ali i zabrinutost navedenim stavom.

Kako stoji u njihovom saopćenju, da je Udruženje sudija/sudaca FBiH bilo u pravu kada je osporilo prve zaključke, potvrđuje i činjenica da su sporni zaključci u cijelosti izmijenjeni na sjednici VSTV-a od 27.11.2017. godine.

Selektivan odnos

“Takve izmijenjene zaključke Udruženje sudija/sudaca FBiH podržava, jer ni u jednom trenutku sudije nisu osporavale disciplinski postupak kao mogućnost kontrole rada sudija i tužilaca. Istina, i izmijenjeni zaključci imaju prostora za različite interpretacije, ali se nadamo da će njihova primjena biti pod nadzorom.

Međutim, cijeli mjesec trajala je javna kampanja, podržana i od strane međunarodne zajednice, da se Zaključci izmijene jer su u suprotnosti sa standardima Evropske unije u vezi, prije svega, nesmjenjivosti sudija bez provedenih zakonom reguliranih postupaka u kojim bi se utvrdila odgovornost.

Na žalost, u tom periodu je predsjednik Tegeltija u više navrata izražavao beskompromisan stav o nepromjenjivosti Zaključaka, a poziv Udruženja sudija/sudaca FBiH za njegovom ostavkom nazvao BEZPREDMETNIM i BESMISLENIM. Kao obrazloženje tog njegovog stava naveo je da su njega (za člana Vijeća) birale sudije u Republici Srpskoj, a većina članova Vijeća za predsjednika VSTV-a, da u njegovom izboru nisu učestvovale sudije iz Federacije BiH, odnosno da on nije član Udruženja sudija/sudaca FBiH.

Da takav stav nije u skladu sa zakonskim pravima i obavezama predsjednika VSTV-a, proizlazi iz propisanog statusa VSTV-a kao nezavisnog, samostalnog, ali i jedinstvenog organa, koji se sastoji od 15 članova, predstavnika svih sudova i tužilaštava sa područja BiH, te predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na nivou BiH i entitetskih advokatskih komora, i kao takav svaki član Vijeća ima jednaka prava i obaveze, ali i odgovornost prema svim sudijama i tužiocima.

U osnovi izraženim stavom predsjednik Tegeltija bi bio delegitimiran od bilo kakvog učešće u odlučivanju Vijeća koje se odnosi na sudije iz Federacije BiH, što ni zakon ne propisuje, ali ni predsjednik u praksi ne primjenjuje.

Zapravo, ignoriranjem stavova Udruženja sudija/sudaca FBiH, nazivajući ih bespredmetnim i besmislenim, predsjednik Tegeltija je pokazao SELEKTIVAN odnos prema profesionalnoj zajednici, jer je javno pokazao da uvažava samo stavove i mišljenja Udruženja sudija RS-a, a ne i Udruženja sudija/sudaca FBiH.

Napominjemo da je djelovanje Udruženje sudija/sudaca FBiH započeto još davne 1996. godine, a svojim aktivnostima je značajno doprinijelo reformama koje su se odvijale u periodu 1998/1999 godina, ali i 2003/2004 godina, kada je provedena lustracija svih sudija i tužilaca na području cijele BiH. Ciljevi Udruženja sudija/sudaca FBiH su bili uvijek usmjereni na “borbu” sa vlastima i pojedincima u očuvanju nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalizama sudija. Na žalost, u jednom periodu smo smanjili djelovanje, nadajući se da će upravo VSTV kao organ koji je nastao u reformi, sa ciljem da obezbijedi nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, što obuhvata procese izbora i razrješavanja sudija i tužilaca u zakonom propisanoj proceduri, ali i druge zakonom određene nadležnosti, realizirati i obavezu da štiti sudije i tužilaca od neprimjerenih utjecaja, prije svega od politika bilo na zvaničnom nivou ili preko pojedinaca uključujući i članove Vijeća.

Sudije rade izuzetno težak, odgovoran i osjetljiv posao, naročito u ovim vremenima i na ovom prostoru, zbog čega su izloženi nevjerovatnim i svakodnevnim pritiscima kako dijela političkih elita, tako i pojedinih medija, interesnih grupa i pojedinaca. Takvi pritisci, ukoliko budu podržani i od strane članova Vijeća, mogu biti pogubni za cijeli sudski sistem.

Odgovornost predsjednika VSTV-a

U ovom dijelu VSTV djelimično nije odgovorio svojim zadacima, što je kulminiralo reakcijom Udruženja sudija/sudaca FBiH (uključujući i Ogranak Vrhovnog suda Federacije BiH), ali i drugih udruženja i pojedinaca (Udruženje sudija Suda BiH, Udruženje tužilaca FBiH, Advokatska Komora Federacije BiH i, ali pojedinih sudija iz Republike Srpske), ukazivanjem na nedostatke ranije donesenih zaključaka, koji su tek pod pritiskom međunarodne zajednice izmijenjeni.

Zbog svega navedenog ostajemo kod stava da je pravosuđu BiH nanesena nemjerljiva šteta po pitanju integriteta profesije i institucija, pa ponovo pozivamo na odgovornost, primarno predsjednika VSTV-a kao predlagača “spornih” Zaključaka.

Podsjećamo sve članove Vijeća da je odredbama čl. 6 Zakona o VSTV-u propisana i mogućnost smjene člana Vijeća, za koju po našoj procjeni postoji osnov odgovornosti. Međutim, predlagači smjene su ograničeni zakonom, pa Udruženje sudija/sudaca FBiH može samo dati inicijativu za smjenu. Ovakav odnos ukazuje na nužnost unapređenja postupka izbora članova Vijeća, detaljnim propisivanjem kompetencija i procedura prilikom izbora članova Vijeća, kao i drugih pitanja od interesa za profesionalnu zajednicu, zbog čega će Udruženje sudija/sudaca FBiH tražiti od nadležnih tijela da se profesionalna udruženja uključe i aktivno učestvuju u izradu novog zakona o VSTV-u.

VSTV se mora okrenuti prema profesionalnoj zajednici i sublimirati njene stavove i mišljenja, jer je svojom izolacionom politikom već utjecao na integritet i kredibilitet kako VSTV-a, tako i profesionalne zajednice u BiH kao nosilaca sudske vlasti, saopćeno je iz Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH.