U toku javna rasprava u vezi dodjele koncesije Rudniku mrkog uglja Kakanj

U toku je javna rasprava u vezi zahtjeva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“, za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj i u vezi Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije.

Organizatori javne rasprave su Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Kontakt osobe za provođenje javne rasprave su Mirza Fazlić i Nurčo Kurtović.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi prisutni moći dobiti pojašnjenja će se održati 13.12.2017.godine u  sali Općinskog vijeća Kakanj 13.12.2017. godine,  sa početkom  u 10:00 sati. 

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti na dan održavanja cenralne javne rasprave ili najkasnije do 15.12.2017. godine  na adresu: „Općina Kakanj – Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina“, Ulica branilaca, 72240 Kakanj.

Dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona  broj: 032 / 771 – 817, i 032 / 771 – 815.

Pozivamo građane, nevladine organizacije, mjesne zajednice i sve druge subjekte da se uključe u javnu raspravu.

Materijali o kojima se vodi javna rasprava se mogu preuzeti klikom na naslove:

Zahtjev za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća

Studija, naslovna strana