UPOK KAKANJ: Upućene četiri inicijative za izmjenu zakona koji predstavljaju barijeru poslovanju

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj, kao jedno od najorganizovanijih udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, s​pektar svojih aktivnosti prožima kroz poslovne i društveno-odgovorne projekte čiji je glavni cilj usmjeren na poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini stvarajući kvalitetne preduslove za realizaciju domaćih i stranih investitora u našoj zemlji. Uvidjeti probleme i barijere poslovanja bez poduzete adekvatne akcije nije rješenje.

Prikupljanje input informacija od svojih članica, analiza istih i formiranje inicijative koja se univerzalno odnosi na sve poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini je prva faza ka rješenju poslovnih barijera sa kojima se svakodnevno susrećemo. U analizi stanja sa terena, razmatrajući problematiku privrednika u domenu izmjene Zakona, obavještavamo vas da su upućene sljedeće inicijative prema višim instancama vlasti i udruženju privrednika na federalnom nivou:

  1. Inicijativa za pokretanje izmjena Zakona o javnim nabavkama
  2. Inicijativa za izmjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom
  3. Inicijativa za izmjenu člana 46. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH
  4. Inicijativa za donošenje Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona

Cilj pokretanja navedenih inicijativa je poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini stvarajući kvalitetne preduslove za realizaciju domaćih i stranih investitora u našoj zemlji kroz sinergiju i ekonomsko-socijalni dijalog.

UPOK.ba