UPOK organizuje okrugli sto “Pokrenimo turizam u općini Kakanj”

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj vas poziva na Okrugli sto radnog naziva “Pokrenimo turizam u općini Kakanj” koji će se održati u ponedjeljak 22.05.2017. godine sa početkom u 12.00 sati u Sali Općinskog vijeća Kakanj (zgrada Općine Kakanj, prizemlje).

NOVI ZAKONI, NOVE TURISTIČKE ZAJEDNICE, PODSTICAJI

Na okruglom stolu ćemo imati priliku diskutovati o zakonskim rješenjima Nacrta Zakona o turizmu FBiH, Nacrta Zakona o boravišnoj taksi FBiH, podsticajnim programima na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou za domen turizma, primjer dobre prakse novoosnovane Turističke zajednice Kantona Sarajevo, te informacije o aktivnostima u općini Kakanj u segmentu razvoja turizma.

PROJEKAT „VISITKAKANJ.BA“ – ONLINE PLATFORMA ZA TURISTIČKU PONUDU

U domenu poduzetnih aktivnosti na organizovanom pristupu razvoju turizma u općini Kakanj, UPOK najavljuje implementaciju projekta „VisitKakanj.ba“ u kojem ćemo vam predstaviti online platformu za promociju vaših proizvoda, smještaja, gastronomske ponude, turističkih promotivnih rekvizita, putem koje ćete direktno ući u turističku ponudu općine Kakanj.  Naša ideja je da zajedno sa vama ponudimo turistima ciklični turizam, u kojem ćete svi biti uvezani kroz online platformu.

Naš cilj je okupiti sve ponude na jednom mjestu, od smještaja, hrane, promo-rekvizita, festivala, predstava, muzeja, turističkih destinacija i sl. Zahvaljujući projektu „VisitKakanj.ba“ sve vam je dostupno i besplatno.

Iskreno vas pozivamo da budete nazočni ovom okruglom stolu koji je ujedno i polazna tačka za inicijalni organizovani razvoj turizma u općini Kakanj.

Očekujemo potvrdu dolaska Vas ili vaših saradnika.

Molimo vas svoje prisustvo na okruglom stolu potvrdite na mail [email protected] ili na telefon: +38760 345 26 96 – Kontakt osoba Edin Bjelopoljak, sekretar UPOK-a.

​Dostavljam vam i prilog slike najave​